Hệ sơn an toàn

– Gồm hệ sơn gốc nước và hệ sơn gốc dung môi an toàn
+ Hệ Sơn gốc nước: dùng nước làm dung môi pha sơn, sơn không mùi, Không độc tố
+ Sơn an toàn gốc dung môi: Gồm có hệ sơn một thành phần và hệ sơn Hai thành phần chỉ số VOC thấp, hàm lượng kim loại đạt các tiêu chuẩn quy định quốc tế.
– Hệ thống gồm các nhóm sơn lót gốc nước, trám trét gốc nước, sơn mờ gốc nước, sơn bóng gốc nước, sơn màu an toàn 1K, sơn mờ an toàn hệ 2K…
– Ứng dụng cho các sản phẩm mây tre đan, tre ghép, hàng thủ công mỹ nghệ các sản phẩm tiếp xúc với đồ đựng thực phẩm, đồ gỗ xuất khẩu…có yêu cầu VOC thấp, không độc tố, đạt các tiêu chuẩn Quốc Tế an toàn cho người sử dụng

Đăng ký đặt mua sản phẩm