CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM

Nhà máy SX: Lô CN2, KCN Quất Động,Thường Tín, Hà Nội
VP đai diện: R4-L2-06, Tòa nhà R4 – Khu đô thị Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 33 76 79 79 Fax: 04 33 76 29 89

Email: info@g8paint.vn